Klasycyzm to kierunek sztuki, który został zapoczątkowany we Francji, w czasach renesansu, był obecny w kulturze praktycznie do końca XVIII wieku, chociaż w niektórych krajach trwał nieco dłużej. Podstawa sztuki klasycystycznej, zasady kompozycji oraz jej koncepcja piękna były zaczerpnięte z Antyku. Klasycyzm nawiązywał do osiągnięć starożytności, a oprócz tego też do filozofii racjonalistycznej. Był oparty na teorii, która ‚nakazywała’ odtwarzać naturę, za pośrednictwem sztuki.

Źródło: https://www.wroclovedesign.pl/klasycyzm-w-sztuce/

Jak prezentował się klasycyzm w literaturze?

Początki klasycyzmu w literaturze można odnotować już w renesansie. Jego przedstawiciele nawiązywali do antycznej teorii poezji, która była zawarta w „Poetyce” Arystotelesa. Wierzyli, że posiada ona uniwersalny, ale też ponadczasowy charakter. W klasycyzmie w literaturze rozum odgrywał główną rolę, był najważniejszą wartością. Dzięki niemu było możliwe zapoznawanie się z prawami natury. Estetyka klasycyzmu opierała się na zasadach jasności, harmonii oraz kunsztu języka. Można było również zaobserwować jednorodność estetyczna w obrębie gatunków literackich. Najpopularniejszymi gatunkami były wtedy: oda, tragedia, satyra, epos, list poetycki, poemat oraz bajka. W przypadku klasycyzmu twórca danego dzieła, musiał brać pod uwagę normy obyczajowe, które były ogólnie przyjęte. Co więcej dane dzieło, musiało zostać zaakceptowane.

Klasycyzm w sztuce

Główna faza klasycyzmu w Europie przypada na I połowę XVII wieku. Dopiero w późniejszym okresie, zaczęły panować takie nurty jak: rokoko, manieryzm, czy sentymentalizm. Każdy z wymienionych nurtów, bazował w swój sposób na klasycyzmie. Dzięki temu tradycja była kontynuowana. Do cech charakterystycznych klasycyzmu zaliczamy zamiłowanie do harmonii, statyka, spokój, dbałość o proporcje, minimalizm, dbałość o formę, nacisk na kształt silniejszy niż na barwę. Brzydota w tamtym okresie nie zasługiwała na miejsce w sztuce, zachwycano się ciałem ludzkim, ale tylko takim które było bez skazy, młode i piękne. Artyści w swoich dziełach zazwyczaj sięgali do tematyki mitologicznej, historycznej i alegorycznej.

Zobacz też: http://www.magazynstyle.pl/role-odgrywa-swiatlo-fotografii-portretowej/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here