Kultura, rozrywka, hobby | www.cooltural.pl
Dzieła sztuki jako dobra inwestycja na niepewne czasy

Dzieła sztuki jako dobra inwestycja na niepewne czasy

Obecnie coraz więcej prywatnych inwestorów musi liczyć się z rosnącym ryzykiem spadku wartości swoich aktywów. Jest to podyktowane panującym na świecie kryzysem ekonomicznym oraz niepewną sytuacją geopolityczną. Z tego też powodu coraz większym uznaniem inwestorów cieszą się dzieła sztuki.

Ze wszystkich dziedzin sztuki malarstwo cieszy się największym zainteresowaniem wśród inwestorów. Wśród dzieł polskich twórców rekordową cenę osiągnął obraz „Rozbitek” pędzla Henryka Siemiradzkiego. Został on sprzedany za niebotyczną kwotę 2,13 miliona złotych. Szczęśliwym nabywcą wspomnianego obrazu okazała się Iwona Buchner z Polswiss Art. Rzeczona pasjonatka sztuki była doskonale zorientowana w swojej branży. Niedługo potem odsprzedała z dużym zyskiem obraz w domu aukcyjnym Sotheby’s za 1 082 500 funtów. Przykład ten dobitnie pokazuje, że dzieła sztuki mogą pełnić funkcję podobną do złota. Zapewniają one doskonałą ochronę kapitału przed różnymi rodzajami rynkowych zawirowań.

Istnieje wiele przesłanek, dla których warto odwiedzać aukcje sztuki. Inwestycje w sztukę charakteryzują się bowiem licznymi walorami. Jeśli dzieło sztuki sprzedamy po upływie pół roku od jego zakupu, ominie nas konieczność zapłaty podatku dochodowego. Co więcej, inwestycje w dzieła sztuki chronią oszczędności przed inflacją i dewaluacją. Ponadto stwarzają szansę na dodatkowy zysk, taki jak na przykład przychody z tytułu wypożyczania konkretnego dzieła do muzeum.

Aukcje malarstwa mają jednak także swoje mankamenty. Inwestycja w sztukę wymaga bowiem relatywnie długiego horyzontu czasowego. Interwał czasowy w przypadku tego typu inwestycji wynosi z reguły 4-8 lat. Ponadto inwestycje w dzieła sztuki wymagają dogłębnej znajomości branży. Musimy orientować się nie tylko w cenach dzieł popularnych twórców, ale także umieć odróżnić oryginał od falsyfikatu. Jeśli nie posiadamy wspomnianych kompetencji, bardzo łatwo możemy paść ofiarą licznych oszustów. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zatrudnienie profesjonalnego doradcy, który pomoże nam w doborze odpowiedniego egzemplarza dzieła sztuki. Wypłacane wynagrodzenie na rzecz doradcy obniża jednak stopę zwrotu z inwestycji.

Rynek dzieł sztuki jest niezwykle zróżnicowany. Do dzieł sztuki zaliczyć bowiem można design, fotografię, rzeźbę oraz wyposażenie konkretnej rezydencji. Dom aukcyjny warto również odwiedzić w celu znalezienia awangardowych dzieł sztuki nowoczesnej zaprojektowanych przez młodych twórców.

Aktualnie na rynku aukcyjnym dominuje sztuka współczesna. Stanowi ona aż 70 procent zawieranych na rynku sztuki transakcji. Rosną również ceny dzieł pochodzących z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wśród najbardziej cenionych artystów znajdują się Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski i Zdzisław Beksiński.

Osoby, które są zainteresowane inwestycjami w sztukę, powinny roztropnie zaplanować swoje decyzje inwestycyjne. Doradcy sugerują podzielenie portfela inwestycyjnego na dwie części — siedemdziesiąt procent portfela powinno przypadać na dzieła klasyczne, natomiast pozostałe trzydzieści procent na dzieła młodych artystów.

Zobacz też